REZERWACJE 

REZERWACJE 

REZERWACJE – RESERVATIONS

Zaczynamy od soboty!

[ENGLISH BELLOW]

Chcąc uniknąć Waszego niepotrzebnego stania w kolejce na zewnątrz wprowadziliśmy całotygodniowy system rezerwacji. Dzięki temu więcej osób będzie mogło miło spędzić czas w kawiarni

Ma to pomóc Wam… i nam. Jak wiecie dopiero odbijamy się od dna i ryzykując gigantyczne kary oraz codzienny nieodzwony stress nie możemy sobie pozwolić na okupowanie jednego stolika przez jedną osobę przy herbacie przez cały dzień. To jest nie fair ani wobec nas ani wobec gości czekających w kolejce na mrozie.

A więc tak:

- Rezerwacje są bezpłatne.

- Od 8-13tej nie trzeba rezerwacji, to dobra pora by popracować z laptopem czy zjeść śniadanie.

- Od poniedziałku do piątku rezerwacje zaczynają się od 13.00. Można robić rezerwacje godzinne i dwugodzinne – zależnie od dostępności miejsc.

- W sobotę i niedzielę od rana przyjmujemy rezerwacje wyłącznie godzinne

- Nasi koledzy restauratorzy byli nękani między innymi przez izbę celną, która zarekwirowała im kasę fiskalną (co automatycznie zamyka lokal). Jeżeli nas to spotka napiszemy o tym (i anulowanych rezerwacjach) na naszych socialmediach. Obserwuj strony, by być na bieżąco.

- Rezerwacje przyjmujemy przez facebook i wyłącznie przez facebook. Dopóki nie potwierdzimy rezerwacji, rezerwacja jest niepotwierdzona

- Jeżeli spóźnicie się więcej niż 5 minut i nas o tym nie powiadomicie, wpuścimy na Wasze miejsce kogoś z kolejki z zewnątrz

- W każdej sali może przebywać określona ilość osób.

- W lokalu poza stolikiem należy mieć maseczkę. Zależy nam, żeby każdy czuł się komfortowo i bezpiecznie. Maseczka jest w regulaminie kawiarni i jest to warunek wejścia do lokalu. Kawiarnia zastrzega sobie również prawo do selekcji gości.

- Do baru najlepiej wysłać jedną osobę by złożyła zamówienie. Staramy się uniknąć niepotrzebnego ruchu po lokalu i przyspieszy to naszą pracę.

- Pieski tymczasowo nie mają wstępu do kawiarni.

 

ENGLISH

 

YES! WE ARE OPEN! In order to avoid your queuing outside (we admire your enthusiasm) we are introducing a weekly booking system. Why are reservations limited in time? Thanks to this, more people will be able to have a good time in the cafe.

This is to help you… and us. As you know, we are just starting to bounce back and we cannot afford one person occupying one table all day. This is not fair to us or to the guests waiting in line out in the cold. So:

- Reservations are free.

- From 8am to 1pm you don't need a reservation, it's a good time to work with your laptop or eat breakfast.

- From Monday to Friday, reservations start at 1.00 p.m. One-hour and two-hour reservations can be made

- On Saturday and Sunday morning we only accept reservations for one hour

- We accept reservations via facebook and only via facebook. Reservation is confirmed, when we confirm the reservation.

- If you late more than 5 minutes, and You won't let us know, we let in someone from outside queue on your place.

- In the restaurant, apart from the table, you must wear a mask. We want everyone to feel comfortable and safe. The mask is required by the cafe regulations and it is a condition allowing you enter the premises. The cafe also reserves the right to select guests.

- It's best to send one person to the bar to place an order. We try to avoid unnecessary traffic around the premises and it will speed up our work.

- Dogs are temporarily not allowed in the cafe.

  • Facebook
  • Instagram